Who can you trust?

Creodd The Festivals Company ffilm fer ar gyfer Ymgyrch Etholiadau San Steffan Plaid Cymru. Cafodd y ffilm 2'40" o hyd ei hysgrifennu, ei chyfarwyddo a'i chynhyrchu gan The Festivals Company yn dilyn ymgynghoriad â'r cleient. Cafodd y fersiwn derfynol ei darlledu ar BBC Cymru, ITV Cymru, S4C, Channel 4 a Channel 5.

Y briff oedd canolbwyntio ar y posibilrwydd o senedd grog a'r hyn y byddai hynny'n ei olygu i Gymru. Yn yr ymateb i'r briff, dyfeisiodd y cwmni senario syml - dau hen ffrind, sy'n newyddiadurwr, yn cyfarfod i drafod effaith senedd grog ar Gymru.