Sesiynau'r Pierhead

Noam Chomsky @ Pierhead Sessions

Cynhaliwyd y Pierhead Sessions cyntaf rhwng y 4-6 o Fawrth 2010 yn adeilad y Pierhead sydd wedi ei leoli gyferbyn a’r Senedd ym Mae Caerdydd. Cynhyrchwyd y Pierhead Sessions gan y Festivals Company ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o gytundeb i gynnig cefnogaeth rheolaeth digwyddiadau ar gyfer ei rhaglen 10 mlynedd o ddatganoli.

Roedd Sesiynau’r ŵyl gyntaf yn cynnwys fersiwn unigryw o Kontakt yr arbrawf cymdeithasol arloesol gan Theatr Ieuenctid Sherman Cymru  a ddaeth a gwleidyddion a phobl ifanc o 12 - 14 oed at ei gilydd; paneli trafod yn son am ddyfodol newyddiaduraeth, hyrwyddo democratiaeth , y cynhyrchu a dosbarthiad cynaliadwy o fwyd, sut i fod yn ddinesydd byd-eang a’r effaith mae llwyddiant Doctor Who wedi ei gael ar Gaerdydd a Chymru, yn ogystal â Docker’s Run. George Monbiot oedd yn gyfrifol am gyflwyno prif ddarlith yr ŵyl i ystafell orlawn. 
 
Yn dilyn y digwyddiad agoriadol, trefnodd The Festivals Company Sesiwn Pierhead arbennig ym mis Mawrth 2011 lle cafodd yr ieithydd, ysgolhaig a'r dadansoddwr gwleidyddol byd-enwog Noam Chomsky ei gyf-weld gan Jane Davidson AC.