Sesiynau'r Pierhead - Teledu

Cafodd 10 o fyfyrwyr sy'n astudio newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Morgannwg gynnig lleoliadau gwaith gyda The Festivals Company i gynhyrchu rhwng 6 ac 8 cyfweliad ar ffilm gyda gwesteion gŵyl gyntaf Sesiynau'r Pierhead. Roedd y gwesteion hyn yn cynnwys George Monbiot, Andrew Pierce, Charlie Beckett ac Ian Hargreaves. Mae pob un o'r cyfweliadau i'w weld ar YouTube a gwefan Sesiynau'r Pierhead.

Cafodd y myfyrwyr gymorth y newyddiadurwr profiadol Andrew Gurney, a'u harweiniodd nhw drwy'r broses o gynhyrchu'r cyfweliadau - ymchwilio, ymarfer ar gyfer y cyfweliadau, y brîff golygyddol a gweithio i ateb gofynion briff.

Cafodd y cyfweliadau eu ffilmio â chamera HD unigol mewn stiwdio dros dro wedi'i lleoli yn Adeilad y Pierhead. Roedd Mike Barnes o Tall Man Films yn gyfrifol am ffilmio a golygu'r cyfweliadau, ac roedd ar gael hefyd i gynnig cyngor technegol i'r myfyrwyr ar hyd y broses.

Cynhyrchwyd Teledu Sesiynau'r Pierhead gan The Festivals Company ar ran Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru.