Plaid. Gwahaniaeth i Gymru

Darllediad etholiadol i Blaid Cymru a ddefnyddiwyd i lansio cynhadledd yr hydref ac a ddarlledwyd ar BBC Cymru Wales, S4C ac ITV Cymru. Cafodd y darllediad ei saethu mewn manylder uwch gyda chamera Canon 5D Mark 2.

Y briff oedd edrych o'r newydd ar nifer o gamdybiaethau am y blaid a lansio slogan newydd ar gyfer ymgyrch yr etholiad cyffredinol y flwyddyn wedyn. Er mwyn cyflawni hyn, dyfeisiodd y cwmni gysyniad gweledol uchelgeisiol a oedd yn cynnwys taflunio negeseuon Plaid Cymru ar adeiladau ar hyd a lled Caerdydd. Roeddem o'r farn bod hyn yn ffordd fwy diddorol o gyfathrebu negeseuon na'r fformat mwy traddodiadol o gael rhywun i sefyll o flaen y camera a "darlithio".