Plaid Cymru

Mae The Festivals Company wedi mwynhau perthynas hir a ffrwythlon â Phlaid Cymru ac wedi cynhyrchu ei holl ddarllediadau Etholiadol Gwleidyddol a Phleidiol ers 2006.

Gwelir uchod y darllediadau diweddaraf a grëwyd ar gyfer Cynhadledd Wanwyn Plaid yn 2012 ac Ymgyrch Etholiadau'r Cyngor a gafodd eu darlledu ar BBC Cymru Wales 1, BBC Cymru Wales 2, ITV Cymru ac S4C. Y briff oedd crisialu'r hyn y mae pobl yn credu sy'n unigryw am Gymru a chyfathrebu'r berthynas gynhenid rhwng Plaid a Chymru.