Kaleidoscopic

Roedd Kaleidoscopic - Gŵyl Addasu Wrecsam - yn ddigwyddiad tridiau o hyd i archwilio'r ffyrdd y gall syniadau creadigol gael eu hail-lunio a'u haddasu ar gyfer amrywiol ffurfiau celfyddydol. Cafodd ei chreu a'i chynhyrchu gan The Festivals Company ar ran Prifysgol Glyndŵr ac fe'i cynhaliwyd rhwng 9 ac 11 Medi 2011 yng Nghanolfan Catrin Finch a Llyfrgell Wrecsam.

Roedd uchafbwyntiau'r ŵyl yn cynnwys sesiwn holi ac ateb gyda Steven Moffat a Sue Vertue (yn y llun gyda Berwyn) yn trafod Sherlock, yr ymgnawdoliad cyfoes o Sherlock Holmes, a dosbarth meistr gan Tim Firth a drafododd y broses o addasu ei sgript ffilm ar gyfer Calendar Girls yn ddrama lwyfan lwyddiannus.

Roedd yna sesiynau panel hefyd ar ysgrifennu ar gyfer y radio gyda Alison Hindell (Pennaeth Drama Radio, BBC) a'r dramodydd radio o fri, Mike Walker. Trefnwyd Sesiwn Pierhead unigryw hefyd, wedi'i gyflwyno gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, i ofyn y cwestiwn, "A all gwlad fod yn frand ac, os felly, sut mae 'Brand Cymru' wedi cael ei addasu dros yr 50 mlynedd diwethaf"?

kaleidoscopicfest.org