IrisTV and Stonewall Cymru Course

Cyflwynodd The Festivals Company gwrs hyfforddi ar ran Stonewall Cymru a oedd yn gyfle i 8 o bobl ifainc o Gymru gael gwybodaeth ymarferol am y broses o gyf-weld, gyda phwyslais arbennig ar ymchwilio a pharatoi. Gweithiodd yr ymgeiswyr llwyddiannus gyda The Festivals Company i ddatblygu cynnwys ar gyfer Teledu Iris yn ystod Gŵyl Gwobr Iris 2011.

Fel gyda Theledu Sesiynau'r Pierhead, hysbysebwyd y cwrs hyfforddi ac fe gynhaliwyd cyfweliadau gyda'r ymgeiswyr ar y rhestr fer cyn dethol yr ymgeiswyr llwyddiannus.

Unwaith eto, gweithiodd y cwmni gyda'r newyddiadurwr profiadol Andrew Gurney a'r gwneuthurwr ffilm Michael Barnes i roi cyfle i fyfyrwyr gynhyrchu cynnwys delwedd symudol o safbwynt golygyddol, gyda phwyslais arbennig ar Gyn-gynhyrchu, Ffilmio ac Ôl-gynhyrchu.

Cynhyrchodd y myfyrwyr 10 darn ffilm rhwng 3 a 5 munud o hyd - cyfweliadau gyda gwesteion yr ŵyl. Dangoswyd detholiad o'r ffilmiau a grëwyd gan y myfyrwyr yn Sioe Gwobrau Iris ar noson olaf yr ŵyl. Mae pob un o'r cyfweliadau yn awr ar gael ar YouTube ac ar wefan Gwobr Iris.