Cyngor Prydeinig Cymru

Mae The Festivals Company wedi cynhyrchu cyfres o 14 o ffilmiau byr ar gyfer Cyngor Prydeinig Cymru fel rhan o brosiect datblygu ac ymchwil.

Mae’r ffilmiau (sy’n amrywio rhwng 1 a 2 funud o ran hyd) yn dangos tri o bobl yn siarad am fanteision gweithio ac astudio dramor gyda chymorth y Cyngor Prydeinig.

Y tri a gymerodd ran oedd Marc Rees, yr artist enwog o Gymru a wnaeth lawer o waith dramor drwy Celf Ryngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig, David Pedwell, Pennaeth Ysgol Gynradd Oakfield yng Nghaerdydd a deithiodd i China yn ddiweddar gyda chymorth Cyngor Prydeinig Cymru i wneud cysylltiadau partneriaeth gydag ysgol yn Chongqing (a ynganir Chongching) a Lowri Jones, a raddiodd ym Mhrifysgol Caerdydd ac a fu’n astudio dramor drwy gynllun Erasmus a weinyddir yn awr gan Gyngor Prydeinig Cymru.