Cymorth Cancr Macmillan

Roedd The Festivals Company yn gyfrifol am gynhyrchu ffilm fer i Gymorth Cancr Macmillan i hyrwyddo eu hymgyrch i sicrhau bod gan Gymru strategaeth gancr. Wedi'i gynhyrchu yn ystod y misoedd cyn Etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2011, nod y ffilm oedd dylanwadu ar y farn wleidyddol ac ennill cefnogaeth gyhoeddus i ymgyrch Macmillan.

Er mwyn cyfleu sut y mae goroeswyr cancr yn goroesi neu'n byw'n hirach ar ôl diagnosis - ac effeithiau'r driniaeth ddwys a'r newid ym mywydau pobl - creodd y cwmni ffilm fer sy'n cymharu siwrnai hir a llafurus mewn car â'r profiad hir a blinderus o frwydro cancr. Mae'r ffilm yn cyfosod cwpl ifanc sy'n teithio trwy Gymru (wedi'i chwarae gan actorion) â thystiolaeth glywedol dau berson go iawn y mae eu bywydau wedi eu heffeithio gan gancr.